Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact

Archief van berichten

Een indruk van de cultuur van de Hoogland Indianen en het werk van de SHI levert ook het nieuws uit de afgelopen jaren:  

Actueel    2017    2016    2015   2014   2013   2012   2011   2010   2007-2009   2001-2008  

 

 

 

 

 

 

 

De Uru – het kleinste Andesvolk

 

‘Qotzuñis’ ofwel, mensen van het water, noemen Uru’s zichzelf. Een unieke Andescultuur die met uitsterven wordt bedreigd. De Uru is een eeuwenoude Andescultuur die leeft van de visserij, veehouderij en de productie van kunstnijverheid.

 

Zij bestaan uit drie groepen: de Uru-Chipayas, Uru-Muratos en Uru-Iruitos en leven rondom het Poopomeer in Bolivia en het Titicacameer in Peru en Bolivia, tussen 3000 en 4500 meter hoogte. Hoewel de Uru’s vooral bekend zijn als de bewoners van de drijvende eilanden in het Titicacameer in Peru, staan de Uru’s bij het Titicacameer cultureel het verst af van de originele Uru-cultuur.

 

 

Na het verval van het Tiwanaku-rijk voerden de Uru’s ruilhandel met de Aymara en zo gingen de Uru’s geleidelijk op in de dominante Aymara-cultuur. Onder de Incatijd waren de Uru’s een kleine minderheid en moesten ze belasting betalen en vaak werken als slaven. Ook in de koloniale tijd werden de Uru’s steeds verder gemarginaliseerd.

 

 

 

Met een bevolking van nog geen 3000 mensen staat de Uru cultuur momenteel sterk onder druk. Hun taal, gebaseerd op het Pukina van de Tiwanaku cultuur (200-1100 na Chr), wordt met uitsterven bedreigd.  Toch blijven de Uru’s hun eigen identiteit en cultuur behouden, vooral rondom het Poopomeer.  Qucha Mama, moeder water, speelt een centrale rol in hun leven. Van oudsher zijn de vissen, vogels en ‘totora’ (riet) uit het meer de basis voor hun voeding en economie. Ook behouden de Uru Chipaya vrouwen nog steeds de traditionele vlechten in het haar en tientallen metalen plaatjes.

 

 

De inheemse Uru’s: klimaatvluchtelingen door klimaatverandering en intensieve mijnbouw

 

Wat voorheen het tweede grootste meer was van Bolivia, met een oppervlakte van meer dan 1000 km2, is door klimaatverandering, overvisserij en intensieve mijnbouw activiteiten vrijwel volledig opgedroogd. Het meer, vormde vanwege zijn unieke eigenschappen (3700 meter hoog en maximaal 4 meter diep) een ecosysteem voor vissen en watervogels. De inheemse bevolkingsgroepen die van visserij afhankelijk waren, zoals Uru’s en Aymara’s, zijn nu genoodzaakt om op een andere manier in hun levensonderhoud te voorzien.

Antropoloog Avalon Veldstra, brengt 2016 via deze website verslag uit over de Uru’s vanuit haar standplaats Oruro.  Lees meer...

 

 

De andere Andes volken:

    *  Aymara

    *  Quechua

 

Berichten over de Uru

 

Project: Uru’s en het Poopomeer

 

Dit project helpt de Uru bewoners om te documenteren hoe hun bestaansbasis, het Poopomeer, te lijden heeft onder slecht waterbeheer, mijnbouw en klimaatverandering. Daarmee willen zij hun bijdrage leveren aan het duurzame beheer van het meer dat ook de Boliviaanse overheid voorstaat.

Lees meer: (pdf)

 

Uru-volk staat onder druk

(2014)

De Uru’s zijn een klein maar roemrijk inheems volk uit de Andes. Ze hebben het zwaar: hun taal dreigt te verdwijnen, het land verdroogt. Alle reden om inheemse hooglandbewoners te blijven steunen.

 

Lees meer:

* Bolivia: water people of Andes face extinction (Guardian).

 

De Uru’s zijn een klein maar roemrijk inheems volk uit de Andes. Ze hebben het zwaar: hun taal dreigt te verdwijnen, het land verdroogt. Alle reden om inheemse hooglandbewoners te blijven steunen.

Uru