Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Donateur Worden

U kunt de SHI steunen door donateur te worden. Voor een bedrag vanaf 15 euro per jaar ontvangt u onze nieuwsbrieven, het jaarverslag en de publicaties die wij dat jaar uitbrengen.

U kunt uw gift overmaken op:
ING: NL45 INGB 0000 470630 of Rabo: NL86 RABO 0336148321,
ten name van  Stichting Samenwerkingsverband Hooglandindianen, Wageningen.
Daarmee komt u automatisch op de verzendlijst van de SHI. Ontvangt u onze berichten liever digitaal? Dat kan natuurlijk.  Stuur dan een bericht naar shi@antenna.nl met uw naam,  woonplaats en email adres.

De SHI heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen.
Ÿ
Fiscaalnummer Anbi: 5685539;
Ÿ
Kamer van Koophandel inschrijfnummer 41028177;
Ÿ
Categorienummer Kamer van Koophandel (SBI-code) = 94993, Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg).