Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Publicaties

In de loop van haar bestaan heeft de SHI een dertigtal Nederlandstalige boekjes over de Andesbevolking gepubliceerd. De meeste zijn te bestellen bij de SHI.  Een aantal boekjes kan gedownload worden als pdf bestand.

 

Verder beschikt de SHI over Spaanstalige informatie. Het merendeel daarvan is afkomstig van het instituut IECTA en omvat zowel onderzoekscahiers als boeken. Een deel daarvan kan besteld worden bij de SHI. Veel materiaal kan ook gedownload worden als pdf bestand.

Andere Spaanstalige boeken:

Ritos espirituales y prácticas comunitarias del aymara. La Paz: Creart Impresores. Vicenta Mamani Bernabé, 2002

De auteur geeft door middel van het beschrijven van verschillende dagelijkse en ceremoniële rituelen binnen de gemeenschap Ticohaya in Bolivia een levendig beeld van de waarden en normen binnen de Aymara samenleving. 206 blz.

 

 

La Visión India: Tierra, Cultura, Lengua y Derechos Humanos.

Leiden: Musiro, 1989

Deze verzamelbundel is verschenen naar aanleiding van het 46e Amerikanisten Congres in Amsterdam in 1988 op initiatief van Musiro, Fundación para la cultura de los indígenas de la Américas. 505 blz.

 

 

 

De volledige lijsten van publicaties:

      * SHI

      * IECTA

 

 

SHI

Eind 2008 werd de SHI opmerkzaam gemaakt op een door Saskia Pijnenburg geschreven boek naar aanleiding van haar werken en leven in de Boliviaanse Andes van 2001 tot 2007. Meer informatie ...