Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact

 

Wat is de SHI?

 

De Stichting Samenwerkingsverband Hoogland Indianen (SHI) is in 1980 opgericht als Nederlandse partner van een aantal Aymara organisaties. Zij waren op zoek naar het verbeteren van hun concrete leefsituatie. De Aymara zijn één van de inheemse volkeren in de Andes, die vaak in marginale omstandigheden moeten overleven.  
De SHI ondersteunt nog altijd inheemse volken in de Andes. Het gaat daarbij om Aymara, Quechua en Uru, volken die leven in Chili, Bolivia, Perú en Ecuador. Het behoud van de eigen identiteit, cosmovisie en daarmee verbonden traditionele inheemse kennis staat daarbij voorop. Die eigenheid is naar onze overtuiging een belangrijke basis en houvast in een wereld die snel verandert, ook voor de inheemse gemeenschappen. Zo hebben velen van hen de landbouw en de berggebieden inmiddels achter zich gelaten, en leven nu in de grote steden.
Sinds 2007 zijn de rechten van inheemse volken erkend door de Verenigde Naties in de VN-Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volkeren.
De SHI heeft als belangrijkste doelstellingen het informeren van het Nederlandse publiek over de positie en cultuur van inheemse volken in de Andes en het verwerven van (financiële) steun voor kleinschalige initiatieven die verbetering kunnen brengen in hun leefomstandigheden. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt op onze pagina ‘Wat doet de SHI’.
Wij werken uitsluitend met vrijwilligers, die in veel gevallen een persoonlijke band hebben met de Andes regio en hun kennis en contacten willen inzetten voor de SHI. De ondersteuning aan projecten van inheemse groepen wordt mogelijk gemaakt door onze vaste groep donateurs, en incidentele giften. Vanaf 15 euro per jaar kunt U ook donateur worden en het werk van de SHI steunen!

 

 Het logo van de SHI:

 

De ronde schijf stelt het zonnewiel voor. In het centrum is een afbeelding zichtbaar van de zonnegod Inti: de levensbron en het middelpunt van de natuur. Vanuit dit midden komen acht zonnestralen, elk uitlopend in de kop van de condor (Guamán), de heilige vogel van de Andes, de bode van de zon. Inti houdt, door middel van de condor, toezicht op de wereld.

De stralen hebben elk een tegenbeeld: een straal omhoog spiegelt zich naar beneden, een straal naar rechts vindt zijn pendant naar links. De een kan niet zonder de ander; zoals man en vrouw, licht en donker, graangewas (boven de aarde) en knolgewas (onder de aarde), leven en dood elkaar aanvullen en niet zonder elkaar denkbaar zijn.

De vorst (Inca) werd beschouwd als de zoon van Inti en de bron van cultuur en menselijk welzijn. Hij liet zijn controleurs (ook Guamán genaamd) in alle richtingen het Inca-rijk doorkruisen om toezicht te houden over welzijn en cultuur van de Andesvolken.

De SHI koos dit embleem om uitdrukking te geven aan het hernieuwd zelfbewustzijn van de Hoogland-Indianen, die waakzaam hun eigen cultuur bewaren en hun eigen welzijn willen vergroten in hun eigen leefgemeenschappen, om zo de basis te leggen voor hun eigen emancipatie.