Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Studiebeurzen - Perú, 2003 - 2005

Van 2003 tot 2005 steunde de SHI het BEURZEN PROJECT VAN DE UDEA voor een totaalbedrag van € 6000.
UDEA staat voor: Universiteit voor de ontwikkeling van de Andes.
 

Behalve de studie van enkele jongens en meisjes aan de universiteit mogelijk te maken, streefde de SHI ook naar het inhoudelijke contact met de opleiding te verdiepen, waardoor de mensen in Nederland kunnen zien hoe moderne technieken, zoals computerkunde, worden geïntegreerd met de oorspronkelijke cultuuur.
 

De jongens en meisjes die aan de UDEA een opleiding volgen ontvangen een door de Peruaanse overheid erkend diploma, waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De landbouwstudie brengt een combinatie van nieuwe en traditionele technieken op zodanige wijze dat ze door de studenten in praktijk gebracht kunnen worden op de velden in hun eigen gemeenschappen en zo niet alleen bijdragen aan een hogere productie maar ook de bodem beschermen tegen uitputting. Ook wordt veel aandacht geschonken aan het bewaren van de oude kennis, onder meer middels een genenbank voor aardappelen.

Dankzij de financiële steun van de SHI konden 16 studenten in onderdak en collegegeld betalen. De Zusters Dominicanessen van de Heilige Familie in Neerbosch, maakten in reactie op een bericht over het voornemen van de SHI de universiteit te steunen een gift van € 1.000 over. Zonder de bijdrage van de SHI donateurs hadden deze jongeren niet kunnen studeren.

 

Oud bestuurslid Jiska van der Heide, bracht als studente tropische landbouw aan Hogeschool Larenstein te Deventer, een stage van vier maanden op UDEA door en deed daarvan verslag in de nieuwsbrief van januari 2003.