Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Studiebeurzen IECTA - Chili

In de maand augustus 2009 honoreerde de SHI een aanvraag gedaan door Joop van Kessel , voor ondersteuning van twee Aymara studenten, die door  IECTA begeleid worden . Het gaat om een bedrag van € 1500 voor een periode van 5 maanden. In het navolgende meer over de 2 studenten.

De beursstudenten Rolando Pilco en Ronald Anahua zijn dorpelingen. Hun studie is - wederkerig - een belangrijke bijdrage aan hun gemeenschap. Hun afstudeerscriptie, eenmaal als boek uitgegeven, draagt sterk bij tot een groeiend zelfbewustzijn van de dorpsgemeenschap: want het zet de indianen neer als belangrijk cultuurvolk, en een volk dat in staat is op eigen kracht en vanuit de eigen ervaring, cultuur en technologie, een grote toekomst op te bouwen: Ontwikkeling-met identiteit. Vandaar het sociaal belang van het beurzenplan.

 

Rolando Pilco doet voor zijn scriptie onderzoek naar het eeuwenoude gemeenschapsbeheer van de kustfora van het Titicacameer. Vooral het riet: voor voedsel, voor veevoer, en als bouwmateriaal voor boten en daken, en als kraamkamer voor vis. De modernisering en de Peruaanse wetgeving zijn een dodelijk gevaar voor de toekomst van de gemeenschapseconomie.

 

Ronald Anahua, heeft als thema de mythologie en het ritueel met betrekking tot de berg Kapilla (ook aan het Titicacameer), die gerespecteerd wordt als (goddelijke) beschermheer – Apu - van de dorpen aan zijn voet, en als eigenaar van de voedselrijkdom voor het leven van de gemeenschap: de totale gemeenschap, ook de fauna en de flora, het water, de weidegronden en de vruchtbare grond. Hij beheert ook het klimaat. Voor de aymaras geldt: de berg IS DE APU; in dezelfde zin als voor christenen DIT BROOD/DEZE WIJN IS CHRISTUS. Dat heeft impact, maar het verklaart ook de motivatie van de mensen.

Joop van Kessel licht verder toe, dat het in deze gaat om een wereldvisie, die de basis is voor een “desarrollo-con-identidad". Dat is: een ontwikkelingsproces op basis van de eigen wereldvisie, normen en waarden en technologie. Een proces, dat gebaseerd is op de gemeenschapsstructuur en het etnisch identiteitsbewustzijn; dat autonoom is, zelfgedragen, en geleid door autochtone leiders. Voor deze thema’s bestaat niet altijd enthousiasme bij de universitaire docenten die veeleer geloven in de technocratie als basis voor "nationale ontwikkeling" en in de doorsnee bibliotheek vinden zij ook weinig of geen literatuur voor de onderbouwing van hun "theoretisch kader".