Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact

13 september 2011

Bezoek aan Nederlandse ambassadeur mensenrechten

Wat kan Nederland doen om de rechten van inheemse volken beter te beschermen? De SHI en andere organisaties gaven de Nederlandse mensenrechtenambassadeur concrete suggesties tijdens een bezoek op 13 september jongstleden.

Precies vier jaar geleden is de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken aangenomen. Maar de rechten van inheemse volken op onder meer zelfbeschikking, land, taal, cultuur, scholing en gezondheid worden nog altijd wereldwijd geschonden. Het Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken vraagt hiervoor aandacht bij de Nederlandse overheid en politiek.

Na een ceremonie op het Plein in Den Haag, bijgewoond door enkele leden van de Tweede Kamer, werd een bezoek gebracht aan dhr Lionel Veer, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 7 statements zijn concrete aanbevelingen gedaan voor het beleid van Nederland en de EU. De SHI, bij monde van voorzitter Lucienne Berenschot, heeft daarbij gewezen op de risico´s van de economische samenwerking tussen de EU en de Andeslanden als de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken niet wordt nageleefd.

 

De ondersteunende informatie is hieronder te downloaden:

 

* 7 statements met aanbevelingen aan de Nederlandse politiek  

* Rapport Amnesty International inheemse bevolking in Amerika “Sacrifying rights in the name of developement - Indigenous peoples under threat in the Americas”  

* De VN-Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volkeren