Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Onderwijs - Bolivia, 2008

Noord Potosí, een van de armste delen van Bolivia, is een ruraal gebied waar de Quechua bevolking leeft van de landbouw en veeteelt. De gangbare onderwijsmethoden zijn echter op westerse leest geschoeid, en de onderwijzers zijn vaak afkomstig uit de stad. De organisatie El Taipy werkt samen met lagere scholen in het gebied aan onderwijsvormen die beter aansluiten op de cultuur en de dagelijkse werkelijkheid waarin de kinderen opgroeien. Dat versterkt de identiteit en het zelfvertrouwen van de scholieren. De SHI heeft El Taipy een financiële bijdrage gegeven van € 911,40 om een regionale ontmoeting te organiseren voor de kinderen, ouders en leerkrachten uit de verschillende dorpen. Op die bijeenkomst laten zij zien waar ze het afgelopen schooljaar aan gewerkt hebben, en wisselen ervaringen uit. Lees meer ....