Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Inheemse Cultuur - Bolivia, 2007

Bijdrage aan cultuurproject Tierra Espiritual, Bolivia


In de Cupisquia vallei in Bolivia is in 2007 het project Tierra Espiritual (spirituele aarde) van start gegaan. Het project wil meer aandacht voor de indiaanse cultuur in het onderwijs, zodat kinderen kennis maken met traditionele muziek en dans. De SHI heeft een bijdrage gegeven aan de opstartfase van dit project, dat vanuit Nederland wordt begeleid door Theatre Embassy. De Boliviaanse muziekgroep Yatiyaña.

Het eerste jaar is het project van start gegaan in zeven van de tien dorpen in de vallei. De inwoners reageerden enthousiast op het initiatief. Zij organiseerden zich in een ´asociación´, en elk dorp heeft een culturele coördinator benoemd op vrijwillige basis. Samen met deze coördinatoren is in kaart gebracht wat er aan kennis en materialen aanwezig is in de dorpen. Instrumenten en kostuums zijn boven water gehaald, en er is gekeken welke zaken niet meer voorhanden zijn en opnieuw moeten worden aangeschaft.

Met een uitgebreide fotoreportage zijn bestaande oude kostuums vastgelegd en hoe die in elkaar steken. Zoals de kleding uit Chipo, die u op de foto hiernaast ziet.

Er zijn stoffen gekocht om de kostuums opnieuw te maken. De ouderen in de dorpen hebben een training gehad hoe tradities kunnen worden overgebracht aan jongeren en vrouwen, en er zijn video-opnames gemaakt van dansen tijdens de carnavalsperiode.

Theatre Embassy wil het project de komende jaren blijven ondersteunen.

 

Foto’s: Theatre Embassy

De comunidad Kisani

Offer aan de goden

Traditionele kleding