Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Dijk tegen overstroming – Bolivia, 2002

Medio februari 2002 werd La Paz (Bolivia) en de directe omgeving van de stad getroffen door zware overstromingen en aardverschuivingen. Voor de bewoners die in de stad zelf slachtoffer waren geworden kwam de hulp snel op gang, maar de boeren buiten de stad werden veelal vergeten. Via de Nederlandse Ingrid ter Maat, werkzaam in Bolivia, kwam SHI in contact met de boerenbond van Mecapaca. Ze waren niet alleen hun hele oogst kwijt geraakt, maar ook bang voor een eventuele herhaling bij een volgende periode van hevige regenval. Om dit laatste te voorkomen zamelden de boeren geld in dat voldoende bleek om een aanvang te maken met het aanleggen van een beschermende dijk rond hun landbouwgronden. SHI heeft een bijdrage van € 750 gegeven om de dijk af te bouwen en de boeren in staat te stellen zaaigoed voor het nieuwe seizoen te kunnen kopen