Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Vrouwen San Marcos - Peru

In april 2010 kwam via het persoonlijke netwerk van de SHI een verzoek voor financiële ondersteuning binnen van Sonja Bleeker. Zij werkt daar momenteel werk bij de Peruaanse Niet Gouvernementele Organisatie “Centro IDEAS”. Deze organisatie voert projecten uit met boerenfamilies in San Marcos, in de Noordelijke Andes van Peru.

Het verzoek tot ondersteuning betrof een groep inheemse vrouwen die lokale producten op de markt probeert te krijgen om zodoende een duurzame bron van inkomsten te verkrijgen, die hun levensstandaard verhoogt en hun onafhankelijkheid bevordert.

Met hun activiteiten dragen de vrouwen bij aan het behoud van de lokale biodiversiteit.

De SHI was van mening dat de aanvraag tot ondersteuning paste binnen haar doelstellingen en besloot het verzoek te honoreren met een bijdrage van € 1000.

Klik hier voor meer informatie en foto’s.

Eindverslag Lees hier